Nyheter

 • Arkitekttävling med Sjöstaden har startat

  Området som ingår i Europan präglas av hårdgjorda utfyllnadsytor.

  Nu har den 14:e omgången av arkitekttävlingen Europan inletts. Den framtida stadsdelen Sjöstaden som är tänkt att växa fram i västra delarna av Trelleborgs hamn är ett av 45 områden som de unga arkitekterna kan välja mellan.

 • Vattenläcka Tallvägen

  Tallvägen, sträckan norr om Pilevallskolan, är drabbad av vattenläcka. Då ledningen ligger mitt i körbanan leds trafiken förbi på den södra gång- och cykelvägen parallellt med gatan.

 • Hur mår barn och ungdomar i Trelleborg?

  Inbjudan till workshop med anledning av en omfattande undersökning om hälsa, trygghet, skola och fritid bland skolbarn och ungdomar i Trelleborg som genomfördes under hösten 2016. Samtliga skolor, både privata och kommunala, erbjöds att delta i undersökningen vilken riktade sig till elever i åk 6, åk 9 och åk 2 i gymnasiet.

 • Meröppet stängt 12 februari

  Söndagen den 12 februari är både bibliotekets webbplats och Meröppet på Anderslövs bibliotek stängda p.g.a. bibliotekssystemunderhåll. Du kan varken reservera, låna om böcker eller komma in på Anderslövs bibliotek.

 • Ytterligare möte om infart efter stort intresse

  Eftersom det visat sig att intresset för informationsmötet om ny östlig hamninfart i nästa vecka är väldigt stort har ytterligare ett mötestillfälle, den 15 februari, bokats in.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 290 , Nästa